Rəvayətlər

Ləzgi rəvayətləri

Şarvili - 5-ci hissə. Şarvilinin qılıncı haqqında rəvayət.

Şarvili - 4-cü hissə. Şarvilinin atı haqqında rəvayət.

Şarvili - 3-cü hissə. Şarvilinin oğulluqa götürülməsi haqqında rəvayət.

Şarvili - 2-ci hissə. Şarvilinin anadan olması haqqında rəvayət.

Şarvili - 1-ci hissə. Şarvilinin anası haqqında rəvayət.